تحقیق و پژوهش چیست

پژوهش علمي : هدف پژوهش علمي كشف واقعيت ها و برقرار كردن رابطه ميان آنها و تبيين شرايط و رويدادها ست. آنها باید با محوریت واقعیت ، سؤالات جمع آوری اطلاعات ، قادر به

2022-11-28
    البوسنه و الهرسك
  1. شبکه چیست ؟
  2. روش نوشتن قلمرو تحقیق
  3. تحقیق و پژوهش چیست؟