ترددات قنوات ع الهتبيرد

.

2022-12-08
    مثال ع discrete